Home


Sertifikaciono telo Management Systems Certification d.o.o., Beograd (MSCertification d.o.o) formirano je kao odgovor na sve prisutnije potrebe klijenata za sertifikacijom koja stvara dodatnu vrednost njihovim organizacionim sistemima.

Zaposleni i angažovano osoblje u MSCertification d.o.o. čine dugogodišnji stručnjaci i profesionalci u oblasti sistema menadžmenta, obrazovani i osposobljeni za najzahtevnije probleme koji se u praksi postavljaju pred organizacione sisteme različitih delatnosti, veličina i oblika vlasništva.

Naši ljudski resursi su najbolja garancija kvaliteta naših usluga jer su uspeli kroz praksu i mnogobrojne primere implementacija i provera sistema menadžmenta da sagledaju sve probleme procesa sertifikacije i ovo iskustvo pretoče u najbolju praksu rada našeg sertifikacionog tela. Naši ljudski resursi imaju iskustva u projektovanju i implementaciji sistema menadžmenta, proveravani su u svojim organizacijama od strane drugih sertifikacionih tela, ali su i sami bili angažovani u proverama za druga, uglavnom, strana sertifikaciona tela. Ovo dragoceno iskustvo omogućilo nam je da najbolje razumemo poziciju, zahteve i očekivanja naših klijenata.

MSCertification d.o.o. dosledno je u poštovanju svih principa i preporuka koji se odnose na rad sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta. (Videti Politika i Principi)


 
Preuzimanje dokumenata
 
Akreditacija
-
-
Obim akreditacije (.pdf_0,98MB)
-
-
-