O nama / Principi


MSCertification d.o.o zalaže se za poštovanje osnovnih principa koji obezbeđuju i unapređuju kvalitet njenih usluga. Ovi principi su ugrađeni u osnovne procedure sertifikacionog tela, ali i služe kao smernice za odlučivanje u svim onim slučajevima kada ne postoje odgovarajuće procedure za reagovanje i donošenje odluka. Nijedna situacija ili posebnost slučaja ne sme ugroziti poštovanje dole navedenih principa.

Sertifikaciono telo nastoji da kroz sopstveni sistem menadžmenta obezbedi poverenje svih zainteresovanih strana doslednim poštovanjem sledećih principa:

A) Nepristrasnost

Sve odluke sertifikacionog tela su nepristrasne i princip nepristrasnosti ugrađen je kroz odnosne procedure i uputstva. U cilju dobijanja i održavanja poverenja, sve odluke sertifikacionog tela se zasnivaju na objektivnom dokazu usaglašenosti (ili neusaglašenosti) do koga je došlo sertifikaciono telo tokom postupka provere.  Na ove odluke sertifikacionog tela, osim objektivnih dokaza i jasnih kriterijuma, ne smeju da utiču drugi interesi ili druge strane. U cilju obezbeđenja principa nepristrasnosti sertifikaciono telo je formiralo Komisiju za obezbeđenje nepristrasnosti koja svojim radom proverava i obezbeđuje eventualne povrede navedenog principa. Sve zainteresovane strane mogu da se obrate Komisiji za obezbeđenje nepristrasnosti koja ima ovlašćenja da samostalno donosi odluke i preporuke po ovim pitanjima bez uticaja predstavnika sertifikacionog tela.

B) Kompetentnost

Sve poslove u vezi sertifikacionih aktivnosti obavlja kompetentno osoblje u skladu sa usvojenom Sistematizacijom radnih mesta. Sertifikaciono telo realizuje redovne i vanredne obuke proverivača i tehničkih eksperata u skladu sa izmenama odnosnih dokumenata i pravila, kao i preporuka.

C) Odgovornost

Organizacija klijenta, a ne sertifikaciono telo, je odgovorna za usaglašenost sa zahtevima sertifikacije. Proverivači sertifikacionog tela (uz potrebnu uključenost tehničkih eksperata) odgovorni su za prikupljanje dovoljnog broja objektivnih dokaza na kojima treba da se zasnuju zaključci sa provere. Na osnovu zaključaka provere, Direktor donosi odluku o dodeljivanju sertifikacije ukoliko ima dovoljno dokaza o usaglašenosti, ili o nedodeljivanju sertifikacije ukoliko nema dovoljno dokaza o neusaglašenosti. Svaka provera se zasniva na uzorkovanju sistema menadžmenta organizacije, pa stoga ne predstavlja 100% garanciju usaglašenosti sa zahtevima. Detaljne aktivnosti i odgovornosti u vezi procesa sertifikacije date su u Postupku sertifikacije.

D) Otvorenost

Sa ciljem sticanja poverenja u integritet i verodostojnost sertifikacije sertifikaciono telo je obezbedilo pristup javnosti kroz izlaganje odgovarajucih i blagovremenih informacija o svom procesu provere i procesu sertifikacije i o statusu sertifikacije (tj. dodeljivanju, proširenju, održavanju, obnavljanju, suspendovanju, redukovanju obima ili povlačenju sertifikacije) svake organizacije. Otvorenost je princip obezbedjenja pristupa ili izlaganje odgovarajućih informacija. Da bi steklo ili održalo poverenje u sertifikaciju, sertifikaciono telo omogućava odgovarajući pristup informacijama o zaključcima određenih provera, koji nisu poverljivi, (npr. provere povodom prigovora) određenim zainteresovanim stranama.

E) Poverljivost

Sertifikaciono telo sve informacije o klijentu tretira kao poverljive. Nije dozvoljeno, da bilo ko od učesnika u sertifikacionim aktivnostima, prenese bilo koju informaciju od značaja trećim licima bez odobrenja klijenta.

F) Reagovanje na prigovore.

Klijenti imaju pravo da uloži žalbu i/ili prigovor u onim slučajevima kada se smatra oštećenim u odnosu na ugovorne obaveze i/ili pravila sertifikacije. Žalba i/ili prigovor se pažljivo proučavaju u smislu njihove opravdanosti, a u slučajevima postojanja iste preduzimaju se sve neophodne mere za njihovo rešavanje i preduzimanje mera za njihovo neponavljanje. U slučaju da je klijent nezadovoljan ovom odlukom i/ili načinom rešavanja potrebno je da se formira Komisija za arbitražu. Ovim mehanizmom se sve zainteresovana strane štite od grešaka, propusta ili nerazumnog ponašanja predstavnika sertifikacionog tela. Prilikom reagovanja na žalbe i/ili prigovore ne sme se narušiti ni jedan od prethodno navedenih principa.

 

povratak na početnu stranu