O nama / Politika


Misija

Procesima provere, ocenjivanja i sertifikacije doprineti razvoju poslovanja naših klijenata.

Vizija

MSCertification d.o.o. je vodeće nacionalno sertifikaciono telo.

Politika kvaliteta i nepristrasnosti

Management Systems Certification d.o.o. d.o.o. posvećen je pružanju usluga sertifikovanja i proveravanja sistema menadžmenta uz zadržavanje najvišeg nivoa profesionalnosti, objektivnosti i nepristrasnosti. Postizanje nepristrasnosti predstavlja dominantan zahtev našeg rada i u tu svrhu je formiran Forum zainteresovanih strana radi savetovanja u vezi sa pitanjima koja utiču na nepristrasnost, otvorenost i percepciju javnosti. Našim radom moramo izgraditi i neprekidno predstavljati simbol poverenja i partnerstva u oblasti sertifikovanja i proveravanja sistema menadžmenta. Shvatajući značaj naših odluka, beskompromisni smo u nastojanju da:

  1. Obezbedimo poštovanje principa nepristrasnosti kroz sve faze, aktivnosti i činioce sertifikacionog procesa. Usmereni smo na upravljanje sukobima interesa kroz jasnu identifikaciju svih mogućih odnosa koji stvaraju pretnju po nepristrasnost i otklanjanje ili minimiziranje takvih pretnji kao preduslova ostvarenja svih drugih principa i aktivnosti koji proističu iz njih;
  2. Identifikujemo, analiziramo i redukujemo rizike koji mogu ugroziti obavljanje kompetentnog i konzistentnog procesa sertifikacije i proveravanja;
  3. Stvaramo dodatnu vrednost za svoje klijente kroz obezbeđivanje internog i eksternog poverenja u njihove implementirane sisteme;
  4. Obezbedimo usluge najvišeg kvaliteta kroz dokazanu kompetentnost osoblja;
  5. Konstantno unapređujemo znanja i veštine svog osoblja zasnovano na najnovijim saznanjima i trendovima u ovoj oblasti;
  6. Obezbedimo poverljivost informacija svojih klijenata;
  7. Povratne informacije od svojih klijenata i drugih zainteresovanih strana shvatamo krajnje ozbiljno i koristimo ih kao osnovu za unapređenje sopstvenog sistema;
  8. Stvorimo okruženje u kome se podstiče inovativnost i međusobno poverenje, priznaju individualna i grupna dostignuća, a integritet osoblja poštuje;
  9. Opis svojih procesa, kao i rezultate i efekte svog poslovanja učinimo dostupnim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja i održavanja poverenja u proces sertifikacije;
  10. Svoj rad zasnivamo na poštovanju zakonskih odredbi i zahteva akreditacionog tela, kao i odnosnih standarda i drugih normativnih dokumenata.

Management Systems Certification d.o.o. kontinuirano unapređuje sopstveni sistem menadžmenta, a rezultate rada vrednuje kroz stalne procese preispitivanja nivoa ispunjenosti zahteva i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana.

 

Direktor  
dr Nedeljko Živković 
U Beogradu, 10.02.2017. 

 

 

povratak na početnu stranu